หอไตร

สถาปัตยกรรม

หอพระไตรปิฎกวัดเทพธิดาราม สูง กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร สูง ๑๐ เมตร เป็นหอพระไตรปิฎกเครื่องก่อ กล่าวคือฐานด้านล่างจนถึงปลายผนังใช้การก่ออิฐร่วมกับงานเครื่องไม้ด้านบน แต่มีลักษณะพิเศษคือมีโครงสร้างเหมือนกับหอพระไตรปิฎกเครื่องไม้ โดยเป็นอาคารทรงไทยใต้ถุนสูง ตัวอาคารนี้มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ครบถ้วนตามแบบสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับอาคารอื่นในเขตสังฆาวาสเช่นหมู่กุฏิสงฆ์ในวัดเทพธิดาราม ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองลายดอกพุดตาน บานประตูเขียนลายรดน้ำรูปเทพทวารบาลทรงคชสิงห์โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมวัดเทพธิดาราม จัดทำโดยมูลนิธิเทพธิดาราม

Copyright © 2021. All Rights Reserved.