ประตูซอยสำราญราษฎร์

การใช้งาน

ซอยสำราญราษฎร์แต่เดิมเป็นแนวกุฎิพระวัดเทพธิดาราม ต่อมาทางราชการได้ขอพื้นที่บริเวณนี้เพื่อทำซอยเชื่อมระหว่างถนนดินสอและถนนมหาไชย แต่เดิมประชาชนเรียกบริเวณนี้ว่าประตูผี เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ใช้ในการขนย้ายศพจากพระนคร เพื่อนำไปวัดสระเกศ ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงครามจึงมีการเปลี่ยนชื่อบริเวณนี้เป็นซอยสำราญราษฎร์
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมวัดเทพธิดาราม จัดทำโดยมูลนิธิเทพธิดาราม

Copyright © 2021. All Rights Reserved.