ประตูถนนมหาไชย

พื้นที่โดยรอบ

วัดเทพธิดารามตั้งอยู่ในเขตพระนคร ประตูด้านถนนมหาไชยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด โดยถนนมหาไชยเป็นถนนที่แยกออกจากถนนราชดำเนิน ตัดผ่านป้อมมหากาฬตามแนวกำแพงเมืองเก่าซึ่งเคยทอดยาวจนถึงแยกสำราญราษฎร์ ปัจจุบันแนวกำแพงเก่าถูกทำลายลงตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและการขยายตัวของชุมชน




โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมวัดเทพธิดาราม จัดทำโดยมูลนิธิเทพธิดาราม

Copyright © 2019. All Rights Reserved.