News & Events

กิจกรรมประจำปี 2558 วัดเทพธิดาราม

อังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

จันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

อังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

ศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2558

9:30 น. วัดเทพธิดารามวรวิหาร และมูลนิธิเทพธิดาราม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ผู้ได้รับการเชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)ณ กุฎิสุนทรภู่ คณะ 7

อาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

อังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

เสาร์ ที่ 4 และอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ อยู่กลดหมดทุกข์ ” เริ่ม 17:00 น. ของวันเสาร์ และสิ้นสุด 10:00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ศาลาการเปรียญฯ

อาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม 2558 (วันอาสาฬหบูชา)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

ศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2558 (วันเข้าพรรษา)

15: 30 น. มูลนิธิเทพธิดาราม ทอดผ้าป่าประจำปี ที่พระอุโบสถ

เสาร์ ที่ 1 และอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558

กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ อยู่กลดหมดทุกข์ ” เริ่ม 17:00 น. ของวันเสาร์ และสิ้นสุด 10:00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ศาลาการเปรียญฯ

อาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

ศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พุธ ที่ 12 สิงหาคม 2558 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)

............................?

ศุกร์ ที่ 14สิงหาคม 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังธรรมพระเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

เสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

เสาร์ ที่ 5 และอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2558

กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ อยู่กลดหมดทุกข์ ” เริ่ม 17:00 น. ของวันเสาร์ และสิ้นสุด 10:00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ศาลาการเปรียญฯ

อาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังธรรมพระเทศนา ที่พระอุโบสถ

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

เสาร์ ที่ 12 กันยายน  2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

อาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

อาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

เสาร์ ที่ 3 และอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 2558

กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ อยู่กลดหมดทุกข์ ” เริ่ม 17:00 น. ของวันเสาร์ และสิ้นสุด 10:00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ศาลาการเปรียญฯ

อาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

จันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

จันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

อังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

เสาร์ ที่ 7 และอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ อยู่กลดหมดทุกข์ ” เริ่ม 17:00 น. ของวันเสาร์ และสิ้นสุด 10:00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ศาลาการเปรียญฯ

อาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

อังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 (วันพระ)

 

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)

............................?

เสาร์ ที่ 5 และอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558

กิจกรรมปฏิบัติธรรม “ อยู่กลดหมดทุกข์ ” เริ่ม 17:00 น. ของวันเสาร์ และสิ้นสุด 10:00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ศาลาการเปรียญฯ

อาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

ศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 (วันพระ)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนา ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 (วันพระใหญ่)

9:30 น. ญาติโยมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล และฟังพระธรรมเทศนาและโอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระอุโบสถ

อาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2558

17:00 น. เชิญร่วมสวดมนต์แปล ที่ศาลาการเปรียญฯ

พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 2558

..............................? (วันสิ้นปี)

Wat Thepthidaram Cultural Knowledge Management Project is supported by Thepthidaram Foundation

Copyright © 2021. All Rights Reserved.